Zjazd Nadzwyczajny Hufca    dodano: 08-01-2019
Czuwaj!
W związku z błędną interpretacją Statutu ZHP informuję iż Zjazd Nadzwyczajny Hufca został odwołany.
Informuję również iż punkty 1.1 1.2.2 rozkazu L16/18 tracą swą ważność. Odpowiednia informacja pojawi się w rozkazie L1/19.

 


Archiwum informacji