Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności    dodano: 05-05-2016
Czuwaj!
W imieniu organizatorów zapraszam na uroczystość z okazji upamiętnienia Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności – 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.

Program uroczystości:

godz. 10.30 – msza święta w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Wojska Polskiego 36

godz. 11.30 – uroczystość pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939, ul. Wojska Polskiego

Proszę drużynowych o zebranie swoich drużyn na uroczystości, wyznaczenia pocztu sztandarowego oraz wartowników. Zwracam się również z prośbą o zgłoszenie się chętnego instruktora do poprowadzenia hufca.
Komendant
 

Harcerz miłuje przyrodę    dodano: 29-04-2016
ZHP Hufiec Suwałki im. T. Lutostańskiego w kwietniu rozpoczął realizację projektu
pt. „Harcerz miłuje przyrodę”. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, kształtowanie postaw i nawyków służących ochronie środowiska oraz aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane działania skierowane są do drużyn harcerskich z miasta Suwałki i powiatu suwalskiego.
 
 

Spotkanie z Powstańcami Warszawskimi    dodano: 25-04-2016
„My nie jesteśmy żadnymi bohaterami, jesteśmy zwykli harcerze”. Uczestnicy Powstania

Warszawskiego przybyli 22 kwietnia do suwalskich harcerzy. Spotkanie przypominało

harcerski kominek. Był czas na śpiew, okrzyki, ciepłe słowa, refleksje, ale najważniejszym

punktem były wspomnienia .
 
 

Projekt ZHP Jestem OK. Nie palę!    dodano: 20-04-2016
ZHP Chorągiew Białostocka zaprasza do udziału w projekcie „Jestem OK. Nie palę!”. W realizacji projektu może wziąć udział łącznie 30 osób (po 3 harcerzy z 10 środowisk - drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze, kręgi instruktorskie) z obszaru województwa podlaskiego. Każda zainteresowana drużyna (w przypadku szczepu, każda drużyna traktowana jest jako 1 środowisko) może zgłosić udział maksymalnie 3 harcerzy. W ramach projektu dnia 7 maja (sobota) br. w godzinach 9.00 – 17.30, w siedzibie ZHP Chorągwi Białostockiej, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok zostanie zorganizowane szkolenie dla 30 harcerzy.
 
 


Archiwum informacji