Skład Komendy Hufca

Komendant Hufca


phm. Kamil Sokołowski HR

kamil.sokolowski@zhp.net.plSkład Komendy:


pwd. Aleksandra Hanc HO
z-ca komendanta ds. programowych i kadry

aleksandra.hanc@zhp.net.pl

881798669phm. Agnieszka Ruszewska HO
z-ca komendanta ds. promocji i wizerunku

ufaga@wp.plphm. Bartłomiej Mordas HO
skarbnik

bartlomiej.mordas@zhp.net.plhm. Agnieszka Jasielon
członek komendy ds. kształcenia

jPatrz także: