.Skład Kapituły

dh. Paulina Bobowicz HO

przewodniczącapwd. Waldemar Burzyński HO

z-ca przewodniczącej


pwd. Bartosz Dołubizno HO

sekretarz


pwd. Mateusz Barszczewski HO

członek


Kontakt:
hkswsuwalki@zhp.net.plPatrz także: