1 %

Druhny i druhowie! Rozliczając swój podatek za rok 2009, każdy może przeznaczyć jego 1% na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego.

 


Kto może przekazać 1%?
- osoba fizyczna rozliczająca się samodzielnie lub z małżonkiem (niezależnie od kwoty podatku i rozliczeń z Urzędem Skarbowym - nadpłata, zwrot)
Warunkiem przekazania podatku jest jego istnienie, tzn. jeżeli podatnik zarobił w ciągu roku mniej niż kwota wolna od opodatkowania, to nie może przekazać 1%, mimo że otrzyma zwrot zaliczki z Urzędu Skarbowego.

Podstawowe zasady przekazywania 1% .

- podatnik wskazuje opp i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym (nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%)
- podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
- podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%
- jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1% (w pkt. "Inne informacje w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" - należy wpisać nazwę środowiska - Hufiec, drużynę, szczep np. Hufiec ZHP w Suwałkach lub np.14 SDH ).

Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji:
- organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota
- wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dlaczego warto przekazać 1% podatku ZHP?

- to organizacja posiadająca ponad 100-letnią tradycję
- skupia ponad 150 tys. dzieci i młodzieży
- jest największą organizacją wychowawczą w Polsce
- stoi na straży tradycyjnych wartości
- około 10 tys. instruktorów wspiera wychowanie dzieci i młodzieży, uczy wielu pożytecznych rzeczy, sprawiając, że są bardziej odpowiedzialni i samodzielni
- jest organizacją godną zaufania, wielokrotnie nagradzaną za swoją działalność.
Jak przekazać 1 % dla ZHP?


To bardzo proste...

Wystarczy w druku PIT wpisać nasz numer KRS oraz nazwę organizacji:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
KRS 0000271846
Hufiec Suwałki / 14 SDHPatrz także: