96 Rocznica Wyzwolenia Suwałk

W dniu 24 sierpnia 2015r odbędą się uroczystości 96 rocznicy wyzwolenia Suwałk.

Program:
10.00 - msza św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra
11.00 - uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Proszę drużynowych o przygotowanie drużyn do udziału w uroczystościach, wystawienie wart pod pomnikiem oraz pocztu sztandarowego hufca.

KomendantkaPatrz także: