Kurs Zastępowych

Czuwaj!
Serdecznie zapraszam na zgłaszanie się na Kurs Zastępowych ,,INIEMAMOCNI". W załączniku są podane : karta zgłoszeniowa, którą musicie wypełnić elektronicznie oraz dostarczyć do swoich drużynowych, kartę kwalifikacyjną, która musicie również zanieść swoim drużynowym oraz informacje dotyczące kursu. Wypełnione karty zgłoszeniowe oraz karty kwalifikacyjne drużynowi przynoszą dla druhny Emilii Jonio do dnia 11.12.2017r. Wpłata za kurs (175 zł) przelewamy na konto hufca: 44 2030 0045 1110 0000 0255 6330Patrz także: