» Strona główna   » Aktualności   » Rok 2019   » Listopad  

Barwy Wolontariatu

Do 25 listopada, do godziny 16 można, jak co roku, zgłaszać kandydatów-wolontariuszy do konkursu „Suwalskie Barwy Wolontariatu 2019”, organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk. Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań suwalskich wolontariuszy i podziękować im za społeczne zaangażowanie. Zgłaszać wolontariuszy mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. Podsumowanie konkursu nastąpi we wtorek 3 grudnia 2019 r. podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu, wtedy też 10 laureatów otrzyma statuetki i dyplomy.

 

Kandydatów należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem) na adres: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91, tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: www.pryzmat.org.pl Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby (maksymalnie 3 strony).
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie pieczęcią i podpisem przez przedstawiciela organizacji lub instytucji, który może zaświadczyć o działalności wolontariusza.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 - 2030”.Patrz także: